Кашпо "Эко"

Размеры Д х Ш х В:
10,1 х 10,1 х 9,4 см
11,9 х 11,9 х 11 см